Fotosyntetické pigmenty obsažené pupurových fotosyntetizujících bakteriích. Od běžného chlorofylu se liší substitucí na jednom z kruhů. Tyto bakterie mají pouze jeden fotosystém. Absorpční spektra bakteriochlorofylů jsou posunuty do červené oblasti (nad 750 nm). Odlišnost od běžného chlorofylu je označena červeně.