Sfingolipid syntezovaný z ceramidu. Typ fosfolipidu obsahující namísto glycerolu alkohol sfingosin. Nachází se hojně v membránách živočichů a rostlin.