Polysacharid nacházející se hojně u hmyzu a hub. Tvořen z disacharidu chitobiosy (N-acetylglukosamin vázaný b (1,4) glykosidovou vazbou). Sekundární struktura je velmi podobná celulose.