Fyzikálně-chemická spektrální metoda využívající interakce chromoforů s elipicky polarizovaným světlem. Používá se ke studiu sekundární struktury bílkovin a nukleových kyselin.