Biogenní aminy jsou skupinou látek vznikajících dekarboxylací aminokyselin: histamin, tryptamin, dopamin, 5-hydroxytryptamin (serotonin). Dopamin vznikající z tyrosinu je prekursorem adrenalinu. Některé z těchto látek jsou mediátory přenosu nervového vzruchu.