Mozkové peptidy regulující emoční reakce. Vážou se na specifické receptory mozku. Účinek opiátů se vysvětluje vazbou na stejné receptory.