Fibrinogen je bílkovina složená ze tří globulárních jednotek spojených dvěma tyčinkovitými částmi. Tento komplex je štěpen thrombinem (proteolytickým enzymem štěpícím 4 peptidové vazby mezi argininem a glycinem: trombin je enzym trypsinového typu). Vznikající fibrinové monomery spontánně asociují a tvoří polymerní fibrin. Celý proces je řízen kaskádovým mechanismem faktorů krevního srážení.