Antibiotikum složené z 15 aminokyselin. Některé z těchto aminokyselin jsou D-isomery. Tento peptid je iontovým kanále transportujícím ionty přes membrány.