Exponent vystupující v rovnici popisující závislost počáteční rychlosti na koncentraci substrátu u oligomerních enzymů.