Iontové kanály Na+ a K+ hrají roli při přenosu nervového vzruchu. Sodný i draselný kanál jsou složeny především z velké podjednotky obsahující 6 transmembránových domén.
Tyto domény jsou buď hydrofobní nebo amfipatické. Amfipatické domény jsou buď bazické (obsahují bazické aminokyseliny) nebo kyselé (obsahují glutamát nebo aspartát). Draselný kanál je složen ze čtyř těchto polypeptidů. Centrální pór, kudy se transportuje ion, je ohraničen čtyřmi kyselými helixy. Velikost draselného póru je taková, že zajišťuje propouštění iontů K+ a menších. Změna konformace šroubovic a tedy uzavírání a otevírání kanálu je řízena potenciálem nebo interakcí s receptorového typu. Počet otevřených kanálů závisí tudíž na velikosti potenciálu. Na obrázku je znázorněna struktura polypeptidu a dále tetramer tohoto polypetidu tvořící draselný kanál.