Proteiny obsahující železosirné klastery. Tyto klastery se skládají ze dvou až čtyř atomů železa a stejného počtu sirných atomů. Tento klaster je připojen přes cysteinylové můstky k bílkovině. Proteiny se účastní jednoelektronových přenosů (např. NADH dehydrogenasa a sukcinátdehydrogenasa respiračního řetězce, nitrogenasa, apod.)