Hormon bezobratlých s izoprenoidní strukturou. Spolu s ekdysonem stimulují svlékání larev u hmyzu při zachování larválního stadia. Na obrázku je juvenilní hormon hedvábníka (Platysamia cecropia).