Skupina archebakterií schopná tvořit methan ve složitém bakteriálním ekosystému.
 
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O