Proces spotřeby kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého stimulovaný světlem u rostlin. Příčinou je dvojí substrátová specifita enzymu RUBISCO z chloroplastů, kdy se na ribulosa-1,5-bisfosfát váže molekula kyslíku namísto oxidu uhličitého a vzniká fosfoglykolát. Výsledným produktem procesu je glycin, oxid uhličitý a amoniak.