Endoplasmatické retikulum svalové buňky. Hraje významnou roli při regulaci hospodářství vápníku v souvislosti s mechanismem svalového stahu. Po excitaci sarkolemmy se vápník z retikula uvolní a spolu s dalšími proteiny ovlivňuje interakci mezi aktinem a myosinem.