Degradační produkt hemu neobsahující železo. Bilirubin se zachycuje v játrech, kde se s kys. D-glukuronovou slučuje na bis glukosiduronát. V této formě se vylučuje do žluči.
Ve střevech jeho přeměna dále pokračuje. Část produktů se resorbuje střevní stěnou, zbytek se vylučuje stolicí. Koncentrace bilirubinu v krevním séru (žloutenka) indikuje míru poškození jater.