Kovalentní vazba vzniká formálně kondenzací kaboxylové skupiny a aminoskupiny. Díky rezonančním efektům má tato vazba částečně dvojný charakter, takže celá struktura je planární a nemůže se volně otáčet kolem vazby C-N.