Metoda analogická k Southern blottingu používaná k detekci proteinů přenesením z gelu po elektroforéze na nitrocelulózovou membránu. Proteiny jsou pak obykle detegovány na nitrocelulose pomocí specifickým protilátek, které jsou barevně označeny.