Cyklování glukosy a laktátu mezi kosterními svaly a játry, které kompenzuje enormní kolísání energetické spotřeby svalu. Tento je zásobován krevní glukózou pocházející z degradace glykogenu v játrech. Při energetické zátěži pracuje sval za anaerobních podmínek a v procesu anaerobní glykolýzy vzniká laktát, který se vrací zpět do jater, kde je přeměněn na glukosu a glykogen