Vazby uvnitř molekuly bílkoviny nebo jiného biopolymeru ovlvňující terciární strukturu.