Enzym hydrolyzující esterovou vazbu mezi glycerolem a mastnou kyselinou.