Reakce používaná k detekci aminokyselin. Zahříváním aminokyseliny s ninhydrinem vzniká modré zbarvení ( v případě prolinu žluté). Reakce se používá při stanovení koncentrace aminokyselin. Aminokyselina se deaminuje a dekarboxyluje.