Enzym katalyzující odštěpení amoniaku z L-fenylalaninu. Produktem je kyselina skořicová.
       Enzym je prvním článkem metabolické dráhy syntézy ligninu, flavonoidů a fytoalexinů u rostlin a je aktivován při stresu nebo napadení rostliny parazitem.