IS MU

  

    Ústav biochemie       Fakulta        Univerzita

 

Inet MU

Výuka

Student

Akademický kalendář

Formuláře

Zadání bakalářské práce

Zadání diplomové práce

Posudek vedoucího bakalářské práce

Posudek oponenta bakalářské práce

Posudek vedoucího diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce

 

Požadavky

Požadavky k bakalářské zkoušce z biochemie

Požadavky k bakalářské zkoušce z aplikované biochemie

Požadavky k státní závěrečné zkoušce z biochemie

Požadavky k rigorózní zkoušce z biochemie

Doktorský studijní program biochemie

 

Doporučení názvoslovné komise

 

Základní pojmy z biochemie

Integrovaný kurz biochemie

 

 

 

             


                    


Telecom        Vlak        weather

 

Výzkum

databáze

časopisy

 

Konference

OPVK

Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti


Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů


BiochemNet

 

Univerzitní campus