Akademický kalendář - základní informace
 

Termín odevzdání bakalářské práce z biochemie:4. ledna 2018

Termín odevzdání diplomové práce z biochemie:  4. ledna 2018
 
 

Státnice únor 2018

Bakalářské studium

Magisterské studium

Biochemie

SZZ  13. 2. 2018  v 9 hod.,  místnost 107, pavilon A5

Obhajoba bakalářské práce  13. 2. 2018  od 12 hod.,  místnost 107, pavilon A5

harmonogram:

 

vedoucí/oponent

čas (orientační)

Hodulák, Josef

Šerý/Bonczek

12:00 - 12:30

Šťastná, Michaela

Janda L./Řádková

12:30 - 13:00

Jamná, Marie

Janda L./Pekarová

13:00 - 13:30

Krayzel, David

Lochman/Dadáková

13:30 - 14:00

 

Komise

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

 

Magisterská Analytická biochemie

Obhajoba bakalářské práce  16. 2. 2018  místnost 114, pavilon A5

harmonogram:

 

vedoucí/oponent

čas (orientační)

Věžník, Jakub

Skládal/Lacina

8:30

Čechová, Eva

Lochman/Dadáková

9:15

 

SZZ  16. 2. 2018  v 10 hod.,  místnost 114, pavilon A5

 

Komise

 

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Alena Žákovská, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Biochemický ústav LF MU Brno

Aplikovaná biochemie

Obhajoba bakalářské práce 6. 2. 2018 od 8 hod. místnost 107, pavilon A5

  Student Vedoucí Oponent  
08:00 - 08:30 Hanáková, Šárka prof. M. Wimmerová Dr. G. Jančaříková
08:30 - 09:00 Paznochtová, Eliška prof. M. Wimmerová Dr. J. Houser
09:00 - 09:30 Mikula, Michal Dr. L. Janda Dr. P. Mazura
09:30 - 10:00 Šubert, Denis Dr. D. Renčiuk, BFÚ Ing. M. Kučírek
10:00 - 10:30 Tóthová, Zuzana prof. M. Doubek MUDr. F. Folber
10:30 - 11:00 Vidová, Lívia doc. P. Skládal Dr. J. Přibyl

SZZ   7. 2. 2018 od 8 hod. místnost 107, pavilon A5

Všichni uchazeči se dostaví v 8 hod.

 

 

Komise

 

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. Ústav chemie PřF MU Brno

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

Magisterská Biochemie

Obhajoba diplomové práce  

14.  2. 2018  místnost 107, pavilon A5

Harmonogram obhajob diplomových prací obor biochemie

     

Čas

Student/ka

Vedoucí/Oponent

07:30-08:15

Bc. Diana Bartáková

Mgr. Martin Bartošík, Ph.D./

doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

08:15-09:00

Bc. Klára Pomajbíková

Mgr. Eva Sýkorová, CSc./

doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

09:00-09:45

Bc. Miroslava Bartalová

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D./

Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

09:45-10:30

Bc. Patrik Gereg

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc./

Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

10:30-11:15

Bc. Sabina Gomelská

Mgr. Eva Sýkorová, CSc./

Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D.

11:15-12:00

Bc. Sandra Thalerová

Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D./

Mgr. Hana Kolářová, Ph.D.

 

SZZ   15. 2. 2018 v 8 hod., místnost 107, pavilon A5

Všichni studenti se dostaví v uvedenou hodinu

Komise

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc. RNDr. Roman Pantůček, PhD. Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

 

 

 

Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

15. 2. 2018, místnost 114, pavilon A5

 

Obhajoba

 

 

Čas

Student

Vedoucí/Oponent

10:00

Bc. Sabína Sedlačková

Juřica/Šištík FN Ostrava

 SZZ

 

 

Čas

Student

 

13:00

Bc. Sabína Sedlačková

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA (předseda) - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. – Ústav biochemie PřF MU

 

 


 

Navazující magisterský obor „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“

Okruhy k přijímací zkoušce

Studijní katalog (doporučený studijní plán)

 


 

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO)

 


 

 

Požadavky

 

 

    Formuláře pro vedoucí a oponenty bakalářských i diplomových prací

 

    Diplomová a bakalářská práce

 

 

 

Zadání bakalářské a diplomové práce se tiskne z ISu (funkce tisk je dostupná přímo u daného tématu)