Akademický kalendář - základní informace
 

Termín odevzdání bakalářské práce z biochemie:16. května 2018

Termín odevzdání diplomové práce z biochemie:  16. května  2018
 
 

Státnice 2018

Opravná bakalářská státní závěrečná zkouška pro obor biochemie i pro obor chemoinformatika a bioinformatika

 

Termín: 4. 9. 2018, 10:00 hod., budova A5, místnost 114

Komise:

biochemie

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. Ústav biochemie PřF MU Brno

doc.. Jan Lochman, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno

chemoinformatika a bioinformatika

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Ústav biochemie PřF MU Brno (předseda)

Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

Mgr. Josef Houser, Ph.D.

 

 

 

 


 

Navazující magisterský obor „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“

Okruhy k přijímací zkoušce

Studijní katalog (doporučený studijní plán)

 


 

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO)

 


 

 

Požadavky

 

 

 Formuláře pro vedoucí a oponenty bakalářských i diplomových prací

 

 

 

Diplomová a bakalářská práce

 

 

 

Zadání bakalářské a diplomové práce se tiskne z ISu (funkce tisk je dostupná přímo u daného tématu)