Akademický kalendář - základní informace


Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie:  11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) 


Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky.
 

Státnice jaro 2020  2. termín

Bakalářské studium

Magisterské studium


SZZ Biochemie, Aplikovaná Biochemie a Chemoinformatika – 1.9.2020, 12:00, A11 místnost 205


Obhajoby 7.9. 2020, A5Biochemie - Komise 1, 7.9. 2020  harmonogram

Biochemie - Komise 2, 7.9. 2020  harmonogram

Aplikovaná biochemie 7.9. 2020  harmonogram

Analytická biochemie

SZZ a obhajoby 8.9. 2020 A5 107 / 114, harmonogram


Biochemie

Obhajoby 2.9. 2020, A5 107 harmonogram

SZZ 3.9.2020, A5 107 harmonogram


Navazující magisterský obor Bioanalytik

SZZ a obhajoby 9.9. 2020, A5 107 harmonogram

Chemoinformatika a bioinformatika

SZZ a obhajoby 7.9. 2020, A4 211, harmonogramNavazující magisterský program Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách

Okruhy k přijímací zkoušce

Studijní katalog (doporučený studijní plán)


Požadavky k přijímací zkoušce programů Biochemie a Biotechnologie odpovídají požadavkům k bakalářské SZZ z biochemie(viz. níže)

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO)

*


Požadavky

*

* Požadavky k bakalářské SZZ z biochemie

* Požadavky k bakalářské SZZ z aplikované biochemie

* Požadavky k bakalářské SZZ z chemoinformatiky a bioinformatiky

* Požadavky k magisterské SZZ z biochemie

* Požadavky k rigorózní zkoušce z biochemie

* Doktorský studijní program biochemie

*

Formuláře pro vedoucí a oponenty bakalářských i diplomových prací

 

Pokud Vám nefungují automatické přepočty u tabulkových posudků, je potřeba změnit označení oddělovače desetinného místa na tečku. Viz navod.


*

*

Diplomové a bakalářské práce

 

 

Zadání bakalářské a diplomové práce se tiskne z ISu (funkce tisk je dostupná přímo u daného tématu)