Antibiotikum inhibující syntézu RNA tak, že se váže na DNA interkalací mezi baze G-C v DNA a tím se blokuje elongace RNA.