Proteosyntéza u prokaryontů.
       1) Proteosyntéza začíná vazbou iniciačních faktorů na ribosomální podjednotku 30S. Tato podjednotka pak váže m-RNA a první aminoacyl-t-RNA (formylMet-t-RNA). Odštěpení iniciačních faktorů stimuluje vazbu podjednotky 50S.
       2) Druhá aminoacyl-t-RNA se váže do místa A ribosomu.
       3) Elongační reakce zahrnuje vytvoření peptidové vazby, odštěpení volné t-RNA a translokaci t-RNA s peptidem do místa P.
       4) Elongační proces končí po dosažení stop kodonu.