B-lymfocyt, jeden z nejdůležitějších typů buněk imunitního systému. B buňka se může diferencovat na paměťovou buňku nebo buňku tvořící protilátky.