Hemoproteiny fungující jako přenašeče elektronů v respiračním řetězci a při fotosyntéze. Cytochromy obsahují protoporfyrin IX s atomem železa, stejný jako v hemoglobinu a myoglobinu. Hem c obsahuje cysteinové zbytky proteinu vázané ke dvěma vinylovým skupinám protoporfyrinu IX. Hem a obsahuje izoprenoidní řetězec připojený k jedné z vinylových skupin a jednu aldehydovou skupinu.Cytochromy se liší svým oxidoredukčním potenciálem a absorpčním spektrem. Cytochrom a je specificky inhibován kyanidem a azidem.