Narušení sekundární struktury nukleové kyseliny nebo bílkoviny, které může být vyvoláno teplem, chemickou látkou (kovy) nebo změnou pH. Primární struktura zůstává zachována. Denaturace může být vratná (DNA) nebo nevratná (bílkovina). Reakce je typická vysokou pozitivní změnou entropie.