Buněčné organely, které vznikají uměle jako váčky z endoplasmatického retikula při homogenizaci tkáně. Obsahují systémy cytochromu P450.