Hemoprotein, který je součástí systému obsahujícího dále železo-sirné klastery, flavinové a nikotinamidové koenzymy katalyzující hydroxylaci uhlovodíků, např. steroidů. Reakce je následujícího typu:
 
NADPH + H+ +O2 + R-CH2-R = NADP + R-CH(OH)-R + H2O
 
Systém je lokalizován v mikrosomech (endoplasmatické retikulum) a má hlavní podíl na detoxikaci (oxidaci) xenobiotik.