Genetická choroba způsobená deficiencí enzymu fenylalaninmonooxygenázy, přeměňujícího fenylalanin na tyrosin. Důsledkem je hromadění fenylalaninu a jeho přeměna na kys. fenylpyrohroznovou, která poškozuje mozek novorozeňat a vylučuje se v moči.