Štěpení vazby kyselinou fosforečnou za vzniku jejího esteru. Příkladem je fosforolýza glykogenu. K odbourávání dochází od neredukujícího konce polysacharidu. Energie glykosidové vazby se takto uchová ve formě glukosa-1-fosfátu. Fosforolýza glykogenu je regulována proteinkinasou, cAMP a hormonem adrenalinem.