Uspořádání genů nebo jiných identifikovatelných sekvencí na chromosomu.