Organismus, který nese dvě identické allely pro daný gen.