Spřažení syntézy ATP elektrochemickým potenciálem přes membránu. Tok elektronů přes membránové komplexy mitochondrií čerpá protony z matrix do mezimembránového prostoru. Tím se zvyšuje pH matrix, která se nabíjí negativně vzhledem k mezimembránovému prostoru a cytosolu. Protony pak proudí pasivně zpět přes kanál v ATPsynthase a tento tok se využívá k syntéze ATP.