Organela zajišťující fotosyntézu u eukaryontních buněk. Chloroplast je kryt dvěma membránami, vnitřní a vnější, a dále obsahuje třetí membránový systém thylakoidů, který odděluje lumen thylakoidu od stromatu chloroplastu. Thylakoidy jsou stohovány pod sebou a pod mikrokopem jsou viditelné jako tzv. grana. Membránový systém thylakoidů obsahuje fotosystém I a II a ATPsynthasu, která je podobná ATPsynthase mitochondriální. Stroma chloroplastů obsahuje enzymy fixace CO2, tj. Calvinova cyklu.
Chloroplast, stejně jako mitochondrie, obsahuje vlastní genom a vlastní proteosyntetický systém.