Energií bohatá vazba, jejíž hydrolýza je charakteristická velkou negativní změnou volné energie. Obvykle anhydrid, směsný anhydrid, thioester, enolester nebo amid kys. fosforečné.