Imunochemická metoda používaná ke stanovení proteinů precipitací s odpovídající protilátkou (IgG). Protilátka se fixuje na pevný povrch a stanovovaný protein (antigen) soutěží o vazbu na protilátce se standardem značeným radioaktivně. Čím více vazebných míst na protilátce je obsazeno stanovovanou bílkovinou, tím více radioaktivního proteinu zůstane v roztoku. Koncentrace stanovovaného proteinu v roztoku je tedy přímo úměrná naměřené radioaktivitě v roztoku.