Skupina strukturních genů koordinovaně regulovaných promotorem a operátorem. Nachází se v prokaryontních buňkách. (Regulátorový gen, přiléhající k operonu není jeho součástí.)