Organela obsahující katalázu a flavindependentní oxidasy, které se regenerují reakcí s kyslíkem za vzniku peroxidu.