Flavinmononukleotid (FMN), flavinadenindinukleotid (FAD)
Koenzymově aktivní formy vitaminu B2-riboflavinu. Enzymy obsahující flaviny se nazývají flavoproteiny. Oxidovaná forma koenzymu je žlutá. Ve většině enzymů je koenzym vázán pevně, nikoliv však kovalentně. V některých případech je koenzym kovalentně vázán na bílkovinu přes methylovou skupinu na aromatickém jádře. Flavinové koenzymy existují ve třech oxidačních stavech. Flaviny jsou koenzymy dehydrogenas (oxidace -CH2-CH2 na -CH=CH-) nebo oxidas (uvolňujících H2O2).