Oblast genu, která signalizuje RNA polymerase vazbu a započetí transkripce. Součást operonu.