Synonymum pro kovalentně vázaný koenzym. Používá se v případě pevné vazby kofaktoru na apoenzym (např. flaviny).