Relativní tendence páru molekul přijímat nebo uvolňovat elektrony. Standardní redox potenciál (Eo) je potenciál naměřený s reaktanty za standardních podmínek. Viz Nernstova rovnice.
Standardní redox potenciály biologicky významných látek při pH 7: