Enzym, ve kterém je aktivní místo regulováno jiným faktorem odlišným od substrátu. Vazebné místo faktoru se obvykle liší od vazebného místa substrátu. Viz allosterie.