Enzym syntezující DNA z templátu RNA a deoxyribonukleosidtrifosfátů. Proces je přesným opakem transkripce. Syntéza má následující etapy:
1) Virální RNA slouží jako mRNA pro syntézu reverzní transkriptasy.
2) RNA templát spolu s mRNA primerem jsou reverzní transkriptasou využity pro syntézu jednoho řetězce DNA. Vzniká tzv. heteroduplex RNA-DNA
3) Reverzní transkriptasa má RNAázovou aktivitu, která odstraní RNA z heteroduplexu
4) Zbylý řetězec DNA je využit k syntéze komplementárního řetězce a vzniká dvojitá šroubovice.