Gen kódující aminokyselinovou sekvenci polypeptidového řetězce. Viz operon.