Deriváty cholesterolu s detergentními vlastnostmi, které napomáhají solubilizaci tuků v trávícím traktu. Používány rovněž jako přirozené detergenty při izolaci transmembránových bílkovin.